Spelregels

 • Op modelauto-ruilbeurs-sevenum is het mogelijk om tafels te huren voor de beurs. De afmetingen van deze tafels bedraagt 140 cm (breed) bij 80 cm (diep).
 • De kosten per tafel per beurs bedraagt € 15,00
 • Per standhouder kunnen maximaal 5 tafels gehuurd worden.
 • De beurs is vanaf 8.30u geopend voor standhouders om de stand/tafels op te bouwen.
 • In verband met de aanwezigheid van personeel van de Schatberg is vanaf ca. 8:00u het pand geopend voor standhouders, voor deze tijd is het niet (meer) mogelijk om binnen te wachten. Als er geen personeel aanwezig is zijn wij als organisatie niet gerechtigd mensen binnen te laten. Wij danken u voor uw begrip.
 • De standhouder dient voor 10:00u aanwezig te zijn op de beurs. Indien de standhouder zonder verdere opgave van reden niet aanwezig is voor deze tijd, heeft de organisatie het recht deze tafels aan iemand anders toe te wijzen.
 • Het is niet toegestaan om display’s en andere stellages op of om de tafels te bouwen die de veiligheid van standhouders en/of bezoekers in gevaar brengen.
 • Ook is het niet toegestaan om display’s en andere stellages op of om de tafels te bouwen die andere standhouders hinderen of beperken. De beursorganisatie neemt in deze gevallen een bindende beslissing die nagekomen dient te worden.
 • Het is niet toegestaan om als extra “tafelruimte”zelf meegebrachte tafels en/of stellingen te plaatsen zonder dat de beursorganisatie hiervan in kennis is gesteld en hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Parkeerbeleid: Let op, het ook voor de standhouders niet toegestaan te parkeren op de opstelstroken. Laden en lossen mag hier wel, daarna dienen de auto’s geparkeerd worden op de algemene parkeerplaats (s.v.p. ook niet parkeren op de personeels parkeerplaats).
 • De beurs is van 10.00 – 15.00 geopend voor het publiek, het is niet toegestaan om voor 15.00 de tafel af te ruimen.
 • Een gemaakte reservering is tot maximaal 1 week voor de betreffende beurs kosteloos via mail of telefonisch opzegbaar. Bij een afzegging binnen deze periode (1 week voor beurs), of helemaal geen afbericht bent u de kosten voor de gehuurde tafels verschuldigd, tenzij er bijzondere omstandigheden in het spel zijn. De beursorganisatie neemt in deze gevallen een bindende beslissing.
 • Het staat de beursorganisatie vrij om een standhouder de toegang tot de beurs te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • De beursorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen ontstaan op of onderweg naar of van de beurs, de standhouder neemt deel op eigen risico.